Drukregelaar in persluchtsysteem bespaart energie!

Een drukregelaar binnen een persluchtsysteem zorgt voor een lager persluchtverbruik en een lager energieverbruik en dat scheelt in de kosten. Ingersoll Rand biedt diverse drukregelaars die ervoor zorgen dat het systeem de minimale druk heeft tegen een contacte waarden zodat de maximale energiebesparing wordt gerealiseerd.

Welke drukregelaar voor uw persluchtsysteem?

Ingersoll Rand levert diverse drukregelaars dit is afhankelijk van de volumestroom. Graag kijken wij met u samen wat voor u de beste keuze is. Onze specialisten zoeken graag samen met u naar de beste oplossing, neem vrijbljivend contact met ons op.

Hoe werkt het drukregelventiel in het persluchtsysteem

Het opslaan van perslucht in een persluchtsysteem wordt algemeen toegepast. Hoe hoger de opgeslagen druk, des te meer volume hebt u in uw systeem beschikbaar om het piekverbruik op te vangen. Echter, een persluchtsysteem met een hoge druk voeden, kan schadelijk zijn voor uw gebruiksapparatuur, en zorgt voor onnodige kosten.

PacE zorgt ervoor dat perslucht met een hoge druk niet in uw persluchtsysteem terecht komt, waardoor uw productie apparatuur wordt beschermd. Als uw gereedschap en pneumatische apparatuur onder een te hoge druk zet, wordt de levensduur aanzienlijk verkort. Dit leidt tot storingen en kostbare reparatie en/of vervangen van het gereedschap. Niet alleen wordt door het plaatsen van de PacE uw apparatuur beschermd, de PacE reduceert ook uw energiekosten en stelt ‘extra-capaciteit’ van uw compressor ter beschikking.

Door de PacE af te stellen op de laagst mogelijke werkdruk ontstaat achter de PacE (de vraagzijde) een constante werkdruk. Door de PacE na het buffervat te plaatsen kan het vat (de leverzijde) op een wat hogere werkdruk worden gehouden, zodat daadwerkelijk een buffer ontstaat om piekvraag op te vangen.

Door de werkdruk bovendien in het perslucht systeem op een constante laagste druk te houden, zal minder perslucht worden verbruikt. Perslucht afname wordt veroorzaakt door de vraag van de apparatuur en lekkageverliezen. Nemen we bijvoorbeeld een opening van 3 mm dan zal daar 12 ltr/sec perslucht doorstromen met een werkdruk van 7,0 bar(o). De zelfde opening zal 10 ltr/sec doorlaten bij een druk van 5,5 bar(o). Een besparing van 17,7%.

Alle persluchtsystemen hebben lekkages en deze zijn kostbaar. Het reduceren van de persluchtdruk aan de vraagzijde verhoogt de beschikbare persluchtcapaciteit en verlaagt de persluchtvraag van de compressor. Het uiteindelijke resultaat is een lagere belasting van de compressor en dus perslucht- en energiekosten besparing.