Werking van PacE

PacE

De wens van iedere persluchtgebruiker: "Ik wil een zorgeloos persluchtsysteem, d.w.z. altijd voldoende capaciteit, met de druk en kwaliteit die ik nodig heb en tegen de laagst mogelijke kosten."

Het verlagen van de werkdruk tot een minimaal acceptabel niveau zal resulteren in 3 voordelen voor de persluchtgebruiker:

  • Het verlagen van de energiekosten
  • Het verlagen van het persluchtverbruik met als gevolg lagere energiekosten
  • Het verlagen van de onderhoudskosten

Het opslaan van perslucht in een persluchtsysteem wordt algemeen toegepast. Hoe hoger de opgeslagen druk, des te meer volume heeft u in uw systeem beschikbaar om het piekverbruik op te vangen. Echter, een persluchtsysteem met een hoge druk voeden, kan schadelijk zijn voor uw gebruiksapparatuur en zorgt voor onnodige hoge kosten. Iedere bar hoger in het persluchtsysteem heeft als gevolg:

  • 7,25 % meer energieverbruik van de compressor
  • 15-17% meer persluchtverbruik van het persluchtsysteem

De PacE is een drukregelventiel en zorgt ervoor dat perslucht met een te hoge druk niet in uw persluchtsysteem komt, waardoor uw productie apparatuur wordt beschermd. Als gereedschap en pneumatische apparatuur onder een te hoge druk gezet wordt, verkort dit de levensduur aanzienlijk. Dit leidt tot storingen en kostbare reparatie en/of vervangen van het gereedschap. Niet alleen wordt door het plaatsen van de PacE uw apparatuur beschermd, de PacE reduceert ook uw energiekosten en stelt ‘extra-capaciteit’ van uw compressor ter beschikking. Door de PacE af te stellen op de laagst mogelijke werkdruk ontstaat achter de PacE (de vraagzijde) een constante werkdruk. Door de PacE na de persluchtketel te plaatsen kan de ketel (de leverzijde) op een wat hogere werkdruk worden gehouden, zodat daadwerkelijk een buffer ontstaat om piekvraag op te vangen. Door bovendien de werkdruk in het persluchtsysteem op een constante laagste druk te houden, zal minder perslucht worden verbruikt.

Persluchtafname wordt veroorzaakt door de vraag van de apparatuur en lekkageverliezen. Nemen we bijvoorbeeld een opening van 3 mm dan zal daar 12 ltr/sec perslucht door heen stromen bij een werkdruk van 7,0 bar(o). De zelfde opening zal 10 ltr/sec doorlaten bij een druk van 5,5 bar(o). Een besparing van 17,7%.

Alle persluchtsystemen hebben lekkages en deze zijn kostbaar. Het verlagen van de persluchtdruk aan de vraagzijde verhoogt de beschikbare persluchtcapaciteit en verlaagt de persluchtvraag van de compressor. Het uiteindelijke resultaat is een lagere belasting van de compressor en dus perslucht- en energiekosten besparing.

Informatievideo PacE