Air Saver Ingersoll Rand

Air Saver

Een persluchtsysteem verliest continue perslucht door lekkages bij verbindingen, aftappunten en in machines.
Aan het einde van de werkdag sluit de 'Air Saver' de persluchtketel af van het persluchtnet. De perslucht in de ketel zal nu niet door lekkage verloren gaan en direct beschikbaar zijn aan het begin van de volgende werkdag.

De 'Air Saver' wordt aan de uitlaatzijde van de persluchtketel gemonteerd en zal zich langzaam automatisch openen voordat de werkdag start en zal zich ook langzaam sluiten nadat de werkdag is beëindigd. De tijden waarop de Air Saver zich opent en sluit zijn intelbaar. De besparing beperkt zich niet alleen tot de perslucht in de ketel. Ook het onnodig starten van de compressor zelf, buiten de werktijden, wordt hiermee voorkomen zodat op energie- en onderhoudskosten wordt bespaard.

Air Saver Ingersoll Rand